معرفی پرسنل

 • میلاد خجسته

  میلاد خجسته

  تربیت بدنی معاون پرورشی
 • ناهید سراج حساس

  ناهید سراج حساس

  روانشناسی مدیر
 • کامبخش دولت آبادی

  کامبخش دولت آبادی

  تربیت بدنی معاون فناوری
 • محمود رضا کاظمی اصل

  محمود رضا کاظمی اصل

  آموزش ابتدایی معاون آموزشی